به نام الله
رویای صادقه آیت الله مرعشی نجفی رحمة الله علیه ، دو ماه پیش از ارتحال آن مرحوم در مورد روش دین پژوهی آیت الله صادقی
ناقل : آیت الله صادقی تهرانی

حجم فایل : 670kb
با تشکر از وبلاگ حکیم الهی بابت تهیه این فایل
همچنین قبلا همین جریان را به صورت نوشته در این جا قرار داده بودیم