گوینده: مرحوم حجت الاسلام سید علی ساداتی از شاگردان جوان آیت الله صادقی در آخرین تراک مصاحبه نقد پلولاریسم و هرمنوتیک (حدود 15 سال پیش)