دولت مهدى‏ علیه السلام

(اثبات وجود و وعده به آن حضرت از تورات و انجیل و احوال ظهور آن حضرت)

از کتاب بشارات عهدین آیت الله صادقی تهرانی

 کلیک کنید برای دانلود تمام بشارات بر حضرت مهدی علیه اسلام که در این نوشتار قسمتی از آن ذکر شده، از کتاب بشارات عهدین در فایل پی دی اف


کلیک کنید برای دانلود کتاب بشارات عهدین آخرین نسخه


دولت مهدى ‏علیه السلام

آیاتی از قرآن مجید نیز به این آینده درخشان اشاره کرده‌اند.

 و العاقبه للمتقین[1]

پایان این جهان و دولت آخرین بشریت ویژه پرهیزكاران و صالحانست

دولتنا آخر الدول[2].

این عبارت که از روایات مستفیضه است به این دلالت دارد که ظهور و بروز دولت الهی در زمان آخرین اتفاق خواهد افتاد[3]. قرآن تصریح می‌کند که بشارت به دولت صالحان در آخرالزمان مخصوص آن نیست و در کتب گذشته هم این معنی آمده است.

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُون‏ [4]. انبیا:105

 ما به حقیقت در كتاب زبور  این بشارت عظیم را ثبت نموده‏ایم كه وراثت و حكومت تمامى عالم انسانى ویژه بندگان برگزیده و درستكار خواهد بود.

این آیه به آینده‌ای بشارت می‌دهد که فساد به كلى از عالم انسانى رخت بر می‌بندد و گویى اشرار و ستمكاران به كلى نابود و محو می‌شوند كه وراثت زمین به صالحین انتقال خواهد یافت. زیرا لغت وراثت و میراث در مواردى استعمال مى‏شود كه شخصى و یا گروهى منقرض شوند و مال و مقام و همه چیزشان به گروهى دیگر به وراثت انتقال یابد.

مضمون آیه فوق در مزمور (37) زبور داود مكرراً ذكر شده[5] که پس از تسلى و دلدارى به حضرت داود 7 كه از شریران رنجیده مشو (1) زیرا همچون علف زود بریده مى‏شوند (2) بر خدا توكل نماى و از او متلذذ باش (3 و 4) به او آرام گیر و در انتظارش به سر بر (7) و... فرماید[6]:

بشارت سى و سوم: وارثان زمین

(9) زیرا كه شریران منقطع مى‏شوند، اما متوكلان به خدا وارث زمین خواهند شد (10) و حال اندك است كه [:به زودی] شریر نیست مى‏شود [به طوریکه] كه هر چند مكانش را جستجو نمائى ناپیدا خواهد بود (11) اما متواضعان وارث زمین شده از كثرت سلامتى متلذذ خواهند شد (12) شریر به خلاف صادق افكار مذمومه مى‏نماید و دندانهاى خویش را بر او مى‏فشارد (13) خدا به او متبسم است چون كه مى‏بیند كه روز او مى‏آید (14) شریران شمشیر را كشیدند و كمان را چله كردند، تا آنكه مظلوم و مسكین را بیندازند، و كمانهاى ایشان شكسته خواهد شد

(16) كمى صدیق از فراوانى شریران بسیار بهتر است (17) چون كه بازوهاى شریران شكسته مى‏شود و خدا صدیقان را تكیه گاهست (18) خدا روزهاى صالحان را مى‏داند و میراث ایشان ابدى خواهد بود (19) در زمان بلا خجل نخواهند شد و در ایام قحطى سیر خواهند بود (20) لكن شریران هلاك خواهند شد و دشمنان خدا مثل پیه برهها فانى، بلكه مثل دود تلف خواهند شد

 (22) زیرا متبركان خدا وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان وى منقطع خواهند شد (29) صدیقان وارث زمین شده ابداً در آن ساكن خواهند شد

 (34) به خدا پناه برده راهش را نگاهدار كه تو را به وراثت زمین بلند خواهد كرد و در وقت منقطع شدن شریران این را خواهى دید

(38) اما عاصیان عاقبت مستأصل و عاقبت شریران منقطع خواهند شد«.

بشارت سى و چهارم: تخت نیکبختی

در كتاب زند (كتاب مذهبى زردشتی) به انقراض اشرار و وراثت صالحان اشاره شده است.

لشگر اهریمنان با ایزدان دائم در روى خاكدان محاربه و كشمكش دارند، و غالباً پیروزى با اهریمنان باشد اما نه به طوریكه بتوانند ایزدان را محو و منقرض سازند، چه در هنگام تنگى از جانب اورمزد كه خداى آسمانست با یزدان كه فرزندان اویند یارى مى‏رسد و محاربه ایشان نه هزار سال طول مى‏كشد[7]، آنگاه فیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى‏شود[8] و اهریمنان را منقرض مى‏سازند، و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارند، و بعد از پیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان عالم كیهان به سعادت اصلى خود رسیده، بنى آدم بر تخت نیك‏بختى خواهند نشست[9].

بشارت سى و پنجم: آروزی همگانی

منجی عالم بشریت، مرغوب همه طوائف و ملل است به وریکه همه زیر پرچم او مجتمع خواهند شد. از جمله در كتاب حكى 7:2 به این مطلب اشاره شده است.

و هر عستى ات كال هغویم و بائو حمّدت كال هغویم و ملوتى ات هبّیت هزّه كابود آمر یهواه صائوت

تمامى امم را به هیجان مى‏آورم، و مرغوب همگى طوایف [و فضیلت همه امتها] خواهد آمد. این خانه را از جلال پر مى‏كنم. امر خداى لشگرها است. که اینها امر خدای لشگرهاست!

 بر حسب نصوص متواتر اسلامى و كتب مقدس انبیاء، مرغوب و مورد انتظار همه جهانیان و رهبر این انقلاب عظیم، حضرت مهدی 7 است كه خانه خدا ر[10] پر از جلال كند و آیین خدا را در سراسر جهان منتشر سازد. در آن زمان مردم با هر دین و ملیتی، او را به عنوان پیشواى خود معرفى می‌کنند و رهبری او را می‌پذیرند. بلكه كسانى هم كه پیرو هیچ دین آسمانى نیستند هم در ظلمات بیدادگرى و بى‏امنى كه روزنه امید از هر سو بسته است، به انتظار یك مصلح عمومى و جهانى بسر مى‏برند.

هر كول بطل قدیم یونان بود                گویند كه او به جسم چون جان بود

 چون مرد بزعم مردم یونان                 با جسم صعود كرد بر كیهان

مشتق از هر كول است هورقلیا                        در گفته شیخ احمد احسا

 مهدى به جهان هروقلیائى                 باقیست بزعم شیخ احسائى

با لحن دگر چنین انشتین گفت             در بعد چهارم آنكه رخ بنهفت

برتر ز زمان و هم مكان باشد              باقیست بجسم تا كه جان باشد

 كیخسرو باب علم زردشت است          این مذهب امت زرداشت است

 كیخسرو سیوشانس هوشیدر               در كوه اراك زنده است ایدر

 و ز قول یهود حضرت موسى              رجعت آرد ز شهر بن موشى

 نصرانى نیز از فراز دار         عیسى را برده تا بچرخ چار

 قوم حنیفه را است این دعوى             كآنشاه نهفته روى در رضوى

 ظاهر چون در آخر الزمان گردد          از مقدم وى جهان جنان گردد

آری! موعود ملل جامع تمام فضایل انبیاست و حقیقت او جایی برای تردید اصحاب عقل و معرفت نخواهد گذاشت.

بشارت سى و ششم: هم‌آوایی ملل

در كتاب صفنیاى نبى فصل 3، پس از آنكه در آیه (6) می‌گوید: "به منظور گرد آوردن تمامى طوایف بشر بر یك دین حق، سلاطین و دول مختلفه را نابود كنم، و به گرمى غضب من تمامى روى زمین بسوزد"، آمده است:

 (7) كى آز اهپوح ال عمیم سافاه برورا لیقرو كولام بشم یهاه لعابدوا شخم احاد

 (7) آن وقت برگردانم به قومها [کسی را با] لب پاكیزه [شیرین سخن و خوش بیان]، براى خواندن [و دعوت] همه به نام خداى و عبادت كردن ایشان به یك روش.

بشارت سى و هفتم: رستگاری زمین

پس از نهی بت پرستی در اشعیاء 22:45 می‌گوید:

 (22) بنو الى و هیوا شعو كل افص آرص كى انّى ال و ان عودنى نیشعنى یا صامیپى صداقاه دابار و لایاشوب كى لى یتجّرع كل برخ یتشابع كل لاشون.

 (22) اى همه جعیت زمین! به من رو كنید و رستگار شوید. زیرا منم خدا و نیست دیگرى. به خود سوگند مى‏خورم، از دهان سخنی درست [و منطبق با حقیقت] بیرون آمد و برگشتی ندارد [:حتمی است].  همه آفریدگانم براى من زانو خم كنند و به من همه زبانها قسم خورند.

یعنی در یك آینده‏اى حتمی، بدون استثناء تمامى بشریت خداپرست شوند. قرآن مقدس نیز در آیاتى چند به این دوره بشارت می‌دهد که همگان به یک آیین الهی می‌گروند:

یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِكُونَ بِی شَیْئاً [11]. نور:55

وعده الهى كه سلطنت و خلافت زمین را به مؤمنین و صالحان واگذارد، و دین اسلام را كه پروردگار به ابدیت و بقاء آن خشنود است[12] در سراسر جهان منتشر و پا برجا کند و خوف و هراس از اهل ایمان بكلى رخت بندد. در آن عصر عموم بشریت خداپرست شوند و كفر و انحراف بكلى زایل گردد.

بشارت سى و هشتم: منجی

و در كتاب شاكمونى[13] نیز با اشاره به وحدت دیانت در زمان آن یگانه زمامدار روحانىبشر می‌گوید:

پادشاهى و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان كشن[14] بزرگوار تمام شود. او كسى باشد كه بر كوههاى مشرق و مغرب دنیا حكم براند و فرمان كند، و بر ابرها سوار شود، و فرشتگان كاركنان او باشند، و جن و انس در خدمت او شوند، و از سودان كه زیر خط استوا است تا عرض تسعین كه زیر قطب شمالى است و ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا یك دین شود، و دین خدا زنده گردد و نام او ایستاده باشد، و خدا شناس باشد.

چنانكه گذشت، قرآن مقدس بر حسب وعده دین اسلام را به عنوان آن دین واحد كه بر تمام بشریت حكومت خواهد كرد معرفى نمود و روایات بسیارى هم بر این مضمون از پیامبر اسلام وارد است: "ان من امتى المهدى: مهدى از امت اسلام است".

 در كتاب جاماسب[15] این معنی وجود دارد:

مردى از زمینِ تازیان، از فرزندان هاشم بیرون آید. مردى بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق که بر دین جد خویش بود. با سپاه [ظهور می‌کند] و روى به ایران نهد و آبادانى كند، و زمین پر داد كند.

آری! فرزندان انسان حاکم و سلطان بلامنازع جهان شود.

بشارت سى و نهم: فرزند انسان

در متى 34:25:-31 آن حضرت را به نام فرزند انسان می‌خواند:

(31) و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد گرفت (32) همه قبایل نزد وى جمع خواهند گشت و آنها را از یكدیگر جدا خواهد نمود چنانكه شبانى میشها را از بزها جدا نماید (33) پس میشها را بر راست و بزها را بر چپ خود ایستاده خواهد نمود (34) آنگاه ملك به اصحاب یمین خواهد گفت: اى بركت یافتگان خدا بیائید و آن مملكت را كه از ابتداى عالم براى شما مهیا شده بود تصرف نمائید.

در سپس در متی 46:25 فرماید:

و آنها ( اصحاب دست چپ و بد سیرتان) در عذاب ابدى خواهند رفت و عادلان در حیات ابدى.

و در متی 1:26:

چون عیسى مجموع این سخنان را به انجام رسانید به شاگردان گفت... فرزندان انسان كیست؟

 برخلاف آنچه گروهى از دانشمندان و مفسرین انجیل ادعا می‌کنند، فرزند انسان كه در آیات فوق زمامدار و سلطان دنیاست حضرت مسیح‏ 7 نیست (گرچه این كلمه در اصطلاح انجیل غالباً بر آن حضرت اطلاق شده است)، زیرا از متی 1:26روشن می‌شود كه بشارت دهنده خود مسیح است و از شخصى بشارت میدهد كه در آینده جمیع ملل علام نزد او گرایند. از عبارات "خواهد آمد"، "قرار خواهد گرفت"، "نزد او جمع خواهند گشت" و . . .می‌فهمیم که این شخص در عصر وی نبوده و بعد از وی خواهد آمد.آری، فرزند انسان همان قائم آل محمد 7 است[16].

بشارت چهلم: پادشاه آخرالزمان

و در كتاب "دید" از کتب مقدس هندیان آمده است که:

پس از خرابى دنیا پادشاهى در آخرالزمان پیدا شود كه پیشواى خلایق باشد و نام او منصور[17] باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود آورد، و همه كس را از مؤمن و كفر بشنادس و هر چه از خدا خواهد برآید.

 و در كتاب باسك[18]:

دور دینى تمام شود به پادشاهى عدلى در آخرالزمان كه پیشواى ملائكه و پریان و آدمیان باشد، همه را به دست آورد[19]، و از آسمانها و زمین آنچه باشد خبر دهد و از او بزرگتر كسى به دنیا نیاید.

بشارت چهل و یكم: دنیای نو

در كتاب زبدةالمعارف و ذخیرةالالباب و تذكرةالاولیاء از كتاب "پاتیكلكه از اعاظم هندوان و به زعم آنان صاحب كتاب مقدس است، راجع به دولت با سعادت مهدى اینگونه نقل كرده است كه:

چون مدت روز تمام شود، دنیاى كهنه نو شود و زنده گردد، و صاحب ملك تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشواى بزرگ جهان كه یكى ناموس آخرالزمان[20] و دیگرى صدیق اكبر یعنى وصى بزرگتر وى پشن نام دارد[21] و نام آن صاحب ملك تازه راهنما است[22] بحق پادشاه شود و خلیفه رام[23] باشد، و حكم بر آن دو او را معجزه بسیار باشد

 هر كه پناه به او برد و دین پدران او اختیار كند سرخ روى باشد در نزد رام[24]

و دولت او بسیار كشیده شود و عمر او از فرزندان ناموس اكبر زیاد باشد و آخر دنیا به او تمام شود، و از ساحل دریاى محیط و جزایر سراندیب و قبر آدم‏علیه السلام و جبال‏القمر تا شمال هیكل زهره تا سیف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند، و بتخانه سومنات را خراب كند، و جگر نات(175)[25] به فرمان او به سخن آید و به خاك افتد، پس آن را بشكند و به دریاى اعظم اندازد و هر بتى كه در هر جا باشد بشكند.

یملاء الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جوراً[26]

بشارت چهل و دوم: عدل در زمین

مزمور 72 زبود داود، آن حضرت را به عنوان ملك‏زاده كه بزرگترین و كاملترین مظهر عدل الهى است معرفى نموده و برخى دیگر از امتیازات وى اشاره می‌فرماید:

 (1) اى خدا شرع و احكام خود را به ملك و عدالت خود را به ملك‏زاده عطا فرما (2) تا اینكه قوم تو را به عدالت و فقراء تو را به انصاف حكم نماید (3) به قوم كوهها سلامت و كربوها عدالت برساند (4) فقیران قوم را حكم نماید و پسران مسكینان را نجات دهد و ظالم را بشكند (5) تا باقیماندن ماه و آفتاب دوربدور از تو بترسند (6) بر گیاه بریده شده مثل باران و مانند امطار كه زمین را سیراب میگرداند خواهد بارید (7) و در روزهایش صدقان شكوفه خواهد نمود و زیادتى سلامتى تا باقیماندن ماه خواهد بود (8) از دریا تا بدریا و از نهر تا باقصى زمین سلطنت خواهد نمود (9) صحرانشینان در حضورش خم خواهند شد و دشمنانش خاك را خواهند بوسید (10) ملك طرشیش و جزیره‏ها هدیه‏ها خواهند آورد پادشاهان شبا و سبا پیشكشها تقریب خواهند نمود (11) بلكه تمامى ملوك با او كرنش خواهند نمود و تمامى امم او را بندگى خواهند كرد (12) زیرا فقیر را وقتى كه فریاد مى‏كند و مسكین كه نصرت كننده ندارد خلاصى خواهد داد (13) و به ذلیل و محتاج ترحم خواهد فرمود و جانهاى مسكینان را نجات خواهد داد (14) جان ایشان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد و هم در نظرش خون ایشان قیمتى خواهد بود (15) و زنده مانده از شبا به او بخشیده خواهد شد (16) در زمین به سر كوهها مشت غله كاشته مى‏شود كه محصول آن مثل اسنان متحرك شده، اهل شهرها مثل گیاه زمین شكوفه خواهند نمود (17) اسم او ابدا بماند اسمش مثل آفتاب باقى بماند در او مردمان بركت خواهند یافت و تمامى قبایلاو را خجسته خواهند گفت (19) بلكه اسم ذوالجلال او ابدا مبارك باد و تتمامى زمین از جلالش پر شود (20) دعاى داود پسر یسى تمام شد[27].

برخى از دانشمندان یهود پنداشته‏اند، منظور از ملك در آیه (1) حضرت داود 7 و مقصود از ملك‏زاده فرزندى وى حضرت سلیمان است. به این طریق خواسته‌اند آیات فوق را از بشارت به حضرت مهدی 7 خارج کنند، در حالیکه:

1. از آیه (20) می‌فهمیم که تمامى آیات فوق به عنوان دعا بر زبان حضرت داود رانده شده و شایسته و لازمه مقام نبوت كه بالاترین مدارج عبودیت است، آن هم در مقام دعا و استدعاى از آفریدگار بزرگ این است كه زبان به كوچكى و تذلل گشاید، و به السان عجز و لابه مقاصد خویش از خداى جهان طلب كند، نه آنكه (چنانكه در آیه 1) خویشتن را پادشاه و فرزندش را شاهزاده خوانده و به جاى اظهار عجز در برابر سلطان حقیقى بر خویشتن نام سلطان نهد.

2. حضرت داود پیرو شریعت تورات بود و خود داراى شرع و احكام نوینى نبود. بنابراین استدعای شریعت جدید در خود مقام او نیست(چنانكه در آیه 1).

3. عظمت و قدرت ملك‏زاده كه در آیات فوق با حضرت سلیمان و بلكه با هیچ یك از پیامبران وفق نمى‏کند. وانگهى بر حسب آنچه برخى از دانشمندان عهدین احتمال داده و به وجوهى استدلال جسته‏اند، مزمور فوق كلام سلیمانست و سلیمان كه پس از مرگ پدر صاحب مقام نبوت و كتاب شد. معقول نیست براى پدر كه از دنیا رفته استدعاى جدید كند.

در صورتى هم كه مزمور فوق كلام داود باشد، بنابر آنچه گذشت استدعاى شرع و احكام و عدالت در آیات فوق كه بر زبان حضرت داود جارى شده براى دو شخصیت عظیم آسمانى است كه یكى داراى مقام سلطنت بر پیامبران و صاحب شرع و احكام نوین و دیگرى مظهر اتم عدالت آنان و صاحب ولایت مطلقه و منتظر عموم ملل است.

در حرف لام و عین رواء از وحى كودك گذشت كه (1) كعبه به آمدن پادشاه آبادان گردد (2) و سلطنت كند آسمان را (2) و تاج بر سر او است. مقام شامخ سلطنت بر پیامبران ویژه حضرت محمد 9 است و مورد دعاى حضرت داود كه "اى خدا شرع و احكام خود را به ملك عنایت فرما" همان نور قدوسى است.

ملك‏زاده كه در آیه (1) مظهر تمام عدل الهى خوانده شده دوازدهمین وی حضرت مهدی 7 است كه آیه 2 الى 10 بشارت از آن یگانه منجى بشریت داده است. آیات فوق سلطنت و دعوت آن حضرت را جهانى خوانده و قدرت و جبروت روحانى وى را شامل همه قلمرو زمین می‌داند (آیات 8 الى 11).  درآیه (7) به اصحاب خاص آن حضرت اشاره نموده كه با ظهور او شكوفه كنند و دنیا را در سلامتی و سعادت مدیریت کنند (دولتنا آخر الدول!). در آیه 17 و 18 خاطرنشان ساخته كه تا جهان باقى است و خورشید در آسمان است، اشعه خورشید فروزان موعود 7 بر روح و جان جهانیان خواهد تابید و تمامى قبایل او را خجسته و فرخنده خوانند. بلکه  كره خاك از جلالت و عظمتش مملو گردد[28]:

أَیْنَ بَقِیَّةُ اللَّهِ الَّتِی لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهَادِیَةِ أَیْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ أَیْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ؟

در آن دوران نه تنها انسانها، بلکه تمامی موجودات در سلامتی و صلح زندگی خواهند کرد.

عند ذلك تصطلح البهائم و... تَصْطَلِحُ فِی مُلْكِهِ السِّبَاع

بشارت چهل و سوم: روح خدا و صلح جهانی

در اشعیاء 9:11-1، به خصوصیات این دولت کریمه اشاره می‌شود:

 (1) و نهالى از تنه یسى برآمده شاخه‏اى از ریشه هایش قدخواهى كشید (2) و روح خدا كه روح حكمت و فطانت و روح مشورت و جبروت و روح علم و خشیت از خدا است، بر آن خواهد آرمید (3) و او را درخشیت خدا نیز هوش گردانیده موافق منظور نظرش حكم و مطابق مسموع گوشهایش تنبیه نخواهد فرمود (4) بلكه ذلیلان را به عدالت حكم و براى مسكینان زمین به راستى تنبیه خواهد نمود و زمین را به عصاى دهانش زده به روح لبهایش شریر را خواهد كشت (5) و كمربند كمرش عدالت و وفا نطاق میانش خواهد بود. (6) و گرگ با بره سكونت داشته ببر با بزغاله و هم گوساله و پرواریها با شیر جوان هم‏خوابه خواهند شد، و طفل كوچك راعى ایشان خواهد بود (7) و گاو با خرس خواهد چرید و بچگان آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو كاه‏بن را خواهد خورد (8) و شیر خواره به سوراخ صاغر مار بازى خواهد كرد و كودك و كودك از شیر بازداشته شده دست خود را به مغازه افعى دراز خواهد كرد (9) و در تمامى كوه مقدس من هیچ ضرر و فساد نخواهند كرد، زیراكه زمین از دانش خدا مثل آبهائى كه دریا را فرو مى‏گیرند پر خواهد شد.

احتمال دار "نهالى كه از تنه یسّى[29] خواهد روئید" یكى از چهار نفر شخصیتهاى عظیم روحانىیعنی حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت عیسى و یا حضرت مهدی : باشند زیرا داود و سلیمان فرزند پسرى یسى و حضرت عیسى بن مریم نواده دخترى وى و حضرت مهدی نیز از جانب مادرش نرجس خاتون (كه دختر پادشاه روم و از نسل حضرت داود است) نواده دخترى یسى مى‏باشند. به جز اینکه احتمال آخر پسندیده‌تر است زیرا آیات 6 الى 8 بسط عدالت شخص مورد بشارت را به اندازه‏اى قوى و وسیع معرفى كرده كه در پرتو آن جانوران و درندگان نیز صلح كنند، و خوى درندگى و خونخوارى را از دست بدهند. این موقعیت نه تنها در زمان نبوت داود و سلیمان و عیسى پیدا نشده بلكه از آغاز بعثت انبیاء تا كنون نیز به مرحله ظهور نرسیده است. ولی در دوران حکومت این منجی حتی چارپایان نیز در سلامت و صلح به سر خواهند برد.

در آیه (9) اشعه فروزان علم آن بزرگ منجى بشریت را شامل عموم جهانیان گرفته كه زمین از خداشناسى و علم و دانش همچون آب دریا كه موجودات دریایى را احاطه كرده همگان را فرا گیرد و بشریت در اقیانوس مواج علم آن حضرت غوطه‏ور گردد. در خبر است از ابى الجارود از حضرت باقر 7 كه فرمود قائم قیام فرماید دست خویش بر سر مردمان گذارد و عقولشان را جامع و كافى و اندیشه‏هاشان را كامل گرداند. چنان موقعیتى نیز تاریخ در هیچ تاریخی دیده نشده است.

 در آیه (3) به حكومت آن حضرت اشاره كرده كه حكم، نیازى به دیدن و شنیدن و گواه ندارد بلکه مطابق علم و واقع حكم خواهد فرمود. چنانكه در خبر نیز وارد است كه: یحكم بحكم داود یعنی حضرت مهدی 7 مانند داود حكم مى‏كند.

در آیه (4) به قدرت بیان آن حضرت اشاره شده است كه همچون عصا و آلات جنگی اشرار را به جاى خویش نشانده و كره خاك را تحت نفوذ آورد.

 کلیک کنید برای تمام بشارات و ادامه‌ی بشارات بر حضرت مهدی علیه اسلام در این فایل پی دی اف



[1]  عاقبت یعنى آخرین، و طبق عموم و اطلاق آیه فوق نه تنها جهان آینده كه از عقب این جهان است، عالم سعادت و سربلندى متقیان خواهد بود، بلكه آخرین دولت و پایان زندگى این جهان نیز در دست آنان خواهد افتاد كه زمام امور اجتماع را بر كف با كفایت خویش گیرند.

[2]  منتخب‏الأنوارالمضیئة ص : 193، كشف‏الغمة ج : 2 ص : 465، كتاب‏سلیم‏بن‏قیس ص : 907، الغیبةللطوسی ص : 471، إعلام‏الورى ص : 462، الإرشاد ج : 2 ص : 384.

[3]  ما یكون هذا الأمر حتى لا یبقى صنف من الناس إلا و قد ولوا على الناس حتى لا یقول قائل إنا لو ولینا لعدلنا ثم یقوم القائم بالحق و العدل. الغیبةللنعمانی ص : 274

[4]  مقصود از ذكر در این آیه، تورات موسى‏علیه السلام است كه زبور داود كه پیرو شریعت تورات بوده پس از آن نازل گشته، و قرآن لفظ ذكر را به معانى گوناگون كه تمامى آنها از مصادیق معنى لغوى ذكر است استعمال نموده: مانند: رسول "ذكراً رسولا"و قرآن "نزلنا الذكرو تورات "فاسئلو اهل الذكر". اینكه اهل الذكر به ائمه دین تفسیر شده است منافاتى با معنى كه شأن نزول آیه است ندارد، زیرا آنان بزرگترین مصادیق ذكر و تذكر الهى مى‏باشند. دقت شود.

[5]  كه به سال 1895 - م در لندن به زبان سریانى چاپ شده و اكنون نیز موجود است در 45 ص 514 و 515.

[6]  چنانكه قرآن نیز امر به انتظار روز موعود كرده فرماید: فانتظرو انى معكم من المنتظرین.

[7]  در روایات اسلام نیز وارد است كه در دولت با سعادت مهدى آل محمد 9 شیطان و دودمانش به هلاكت مى‏رسند، كنایه از اینكه شر و فساد از زمین برچیده شود و آیه مباركه: انك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، نیز به دولت مهدى 7 تفسیر شده است كه: تنها آزادى و حیات شیطان تا آن زمان بیش نخواهد بود.

[8]  جمله فوق كه ایهام به تعیین وقت فرج نموده برخلاف نصوص متواتره اسلام‌است كه وقت فرج نامعلوم مى‏باشد و الله اعلم.

[9]  ایزدان یعنى خداپرستان و شاید در اصل ایزدیان بوده كه به معنى منسوبین به خدا و الهیون باشد.

[10]  محتمل است مقصود از خانه خدا كه در بشارت فوق مذكور است مكه معظمه یعنى مطلع شمس فروزان حضرت مهدى باشد كه نداى اسلام را از آنجا آغاز كند، و نیز محتمل است مراد بیت المقدس باشد كه در عصر آن حضرت از بزرگترین مراكز روحانى اسلام گردد، چنانكه در خبر است، كه: و ینزل بیت المقدس، حضرت مهدى به بیت المقدس وارد خواهد شد.

[11]  جمله فوق چهارمین وعده الهى است كه به مؤمنین داده فرماید: وعد اللّه الّذین آمنوا منكم و عملوا الصّالحات لیستخلفنّهم فى الارض كما استخلف الّذین من قبلهم و لیمكننّ لهم دینهم الّذى ارتضى لهم و لیبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا، یعبدوننى و لا یشركون بى شیئاً.

[12]  چنانكه فرماید: الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دیناً.

[13]  شاكمونى از اعاظم كفره هند است كه به عقیده آنان پیامبر و صاحب كتاب آسمانیست.

[14]  كشن به لغت هندى نام پیامبر اسلام‌است كه در بشارت فوق فرزند برومندش را به نام ایستاده و خداشناس -قائم 7- نامیده‌است.

[15]  صاحبان سیر و تواریخ مى‏نویسد: ظهور جاماسب برادر گشتاسب بن سهراب به سال 4996 پس از هبوط آدم علیه‏السلام بوده، وى مدتى نزد زردشت كسب معارف نموده و مدتى هم شاگرد (چنكرمكهاجه) هندى بوده است.  وى در كتاب جاماسب‏نامه از زمان خود تا پنج‏هزار سال پیش‏بینى نموده و قبرش در خفرك فارس است.  نگارنده: آنچه از جاماسب‏نامه در این كتاب نقل مى‏شود، بیشتر از نسخه خطى است كه در كتابخانه ملى ملك در تهران دیده‏ام كه نوشته ده قرن گذشته است.

[16]  آرى چناكه در روایات اسلام وارد است حضرت مسیح در دولت مهدى 7 از آسمان فرود مى‏آید و در نماز به آن حضرت اقتدا خواهد نمود(الاحتجاج ج : 2 ص : 289) : الذى یصلى خلقه روح اللّه. ولى فرزند انسان در بشارت فوق مسیح نیست

[17]  در برخى از روایات منصور را یكى از اسماء حضرت مهدى خوانده و آیه "و من قبل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یشرف فى القتل انّه كان منصوراً" بر آن حضرت منّزل ساخته‏اند كه وى: ولىّ خون مظلومان و منصور، و مؤید از جانب خدا است.

[18]  از كتب آسمانى هندوها.

[19]  در خبر است كه(نهج‏البلاغة ص : 195 و  و من خطبة له ع یومئ فیها إلى ذكر الملاحم‏) : تخرج له الارض افالیذ كبدها، زمین جگر و باطن خود را براى حضرت مهدى آشكار سازد، و نیز در خبر است، كه تمامى گنجهاى عالم براى او آشكار گردد.

[20]  مقصود از ناموس آخرالزمان، ناموس اعظم آئین الهى پیامبر آخرین حضرت مهدى 7 است.

[21]  پشن نام هندى حضرت على بن ابیطالب 7 است.

[22]  راهنما نام حضرت مهدى 7 است كه بزرگترین نماینده راهنمایان الهى و نامش نیز هادى و مهدى و قائم بالحق است.

[23]  رام به لغت سانسكریتى نام خدا است.

[24]  این جمله صریح است بر اینكه حضرت مهدى علیه‏السلام جهانیان را به دین اجدادش (اسلام) دعوت مى‏كند.

[25] جگر نات به لغت سانسكریتى نام بتى است كه هندوها آن را مظهر خدا میدانند.

[26]  وسائل‏الشیعة ج : 16 ص : 240 و بسیاری دیگر از کتب حدیث.

 

[27]  موضوع سیطره جهانى دولت مهدى 7 كه سلاطین را تحت نفوذ آورده و جهان را پر از عدل و داد فرماید گرچه خالى از خرق عادت و اراده ماوراء طبیعت نیست، جز آنكه با قانون فطرى و طبیعى اجتماع بشرى نیز موفق و مناسب است، زیرا هر اندازه‏اى كه بشر در تحت فشار و رنج و تعب قرار گیرد و محرومیت و ظلم و بیدادگرى ببیند، زمینه انقلاب و انفجار در او آماده‏تر خواهد شد، و هر قدر خواسته‏هاى فطرى‏و منع مقتضیات حیات و زندگى شدیدتر شود، آمادگى براى انقلاب قویتر و عمومى‏تر در او پدید آید. نصوص اسلامى و سایر كتب آسمانى چنانكه مشروحاً گذشت و خواهد آمد، انقلاب جهانى دولت آخرین و نهضت حضرت مهدى 7 را در سخت‏ترین ساعات حیات‏بخش پیش‏بینى كرده است كه امید صلاح و اصلاح از هر سو به روى مردم بسته و ظلم و فساد جهانگیر شده، و عدل و امان و خوشى و كامرانى به كلى از اجتماع بشرى رخت بربسته، و زندگى آنچنان دشوار و جهنمى شده است كه چه بسا مردم تقاضاى مرگ كنند. در جنان هنگامه بى‏سابقه و زندگى پر از شروشور، یگانه پرچمدار عدل عمومى و بزرگترین نماینده مردان آسمانى قیام به عدالت كند، و ایجاد انقلاب عظیم روحانى و انفجار شدیدى در جهان انسانیت نماید، و چرخ عظیم اجتماع را بر محور دگرى نهاده و جهان را نمونه‏اى از روضه رضوان فرماید. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه.

[28] در عدد 2 - دستور امانت دو بشارت از گاتهاى زردشت نقل كرده‏ایم مراجعه شود.

[29]  یسى به معناى قوى و غالب، پدر حضرت داود و نوه را عوت بود و بطورى مشهور بود كه داود را پسر یسى مى‏نامیدند در صورتیكه خود داود شهرت و شخصیت عظیمى داشته و از پیامبران بزرگ بنى‏اسرائیل بوده است. (قاموس مقدس)