مطلب پایان دهنده به مسائل پیش آمده در مورد روش فقهی آیت الله العظمی صادقی تهرانی
در سایت قرآنی البلاغ

موضوع مورد نظر ما در این پست از عنوانش کاملا مشخص شد ، و ما فقط لینک این مطلب عالی و متقن رو در اختیار شما قرار می دهیم.
مطلب عالی «پیرامون تصحیح کتاب اصول الاستنباط» از سایت فقیه قرآنی
لینک مطلب : پیرامون تصحیح کتاب اصول الاستنباط در سایت البلاغ

...ضمن تسلیت مجدد سالروز رحلت مرجع قرآنیان حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی در روز اول فروردین سال 1390 ، مطلبی بسیار مهمی که مدتهای مدیدی است قصد ارائه آنرا به حقیقت جویان و یاران قرآنی داریم به مناسبت چنین روزی خدمت شما عرضه می کنیم تا تسلیتی باشد بر دل رنج دیده اهل قرآن در این یک سال گذشته و چراغی باشد برای پیروان راستین و ادامه دهندگان راه قرآن که حضرت آیت الله صادقی «قدس سره» احیا کننده آن در عصر غیبت بوده اند...

بعد از آنکه ما مطلب «مهم : شبهاتی پیرامون اجماع، شهرت، خبر واحد» که حاوی شرحی بر «بیانیه معروف سال 1386 آیت الله العظمی صادقی تهرانی (قدس سره) پیرامون اجماع، شهرت و خبر واحد» بود را در اختیار قرآن پژوهان قرار دادیم، بحث های حاشیه ای درگرفت و منجر به مسائلی شد که نتیجه آن این نوشته و مطالب آن است:...


خدمت شما دوستان نیز عرض می کنیم با وجود این مطلب عالی ، دیگر بحث در مورد روش حقیقی آیت الله العظمی صادقی تهرانی لازم نبوده و امیدواریم با مطالعه آن کسانی که خود را به خواب زده اند به خود بیایند!
ان شاء الله از این به بعد تلاش خود رو برای ارائه مطالب قرآنی مفید برای شما قرار خواهیم داد.