بسم الله الرحمن الرحیم

شفاعت شافعین « پاسخ به ادعاهای اصلیِ مدّعیِ عدم شفاعت در آخرت توسط غیر خدای سبحان»

به نظر من مقاله شفاعت شافعین تنها مقاله ای است که از پاسخ های دیگر متقن تر و علمی تر است و مهم تر از همه برداشت شده از قرآن به روش اصالت القرآنی {عرضه همه چیز به قرآن}. برخلاف بسیاری از افراد که شفاعت را به چیزهایی غیر واقعی معنی می کنند ، تعریف صحیح شفاعت از نظر قرآن کریم و لغت در این مقاله آمده است. همچنین باور های خرافی در این مقاله جایی ندارد.

مقاله جالب و عالی شفاعت شافعین از حجت الاسلام نورانی

چندی پیش مطلبی در رابطه با رد شفاعت در روز قیامت طی یک سخنرانی در دانشگاه ونکوور کانادا مطرح شده که یکی از شاگردان برجسته آیت الله العظمی صادقی طهرانی در مقام پاسخ برآمدند و جوابیه ای را برای آن منتشر نمودند.

حجة الاسلام و المسلمین حاج محسن نورانی که قریب به 18 سال توفیق شاگردی مستمر فقیه قرآنی را داشته اند در پاسخ به مقاله «جدال دکتر با مدعی»، مقاله ی «شفاعت شافعین» را نگاشته اند که توسط سایت «فقیه قرآنی» منشر شده بود و ما هم ان را این جا می گذاریم:

بسم الله الرحمن الرحیم

در این مدّعا به طور خلاصه سه ادّعا مطرح شده که هر سه باطل است. و مبتنی است بر انکار ضروریات دینی مورد اتفاق شیعه و سنی و انکار آیاتی از قرآن مجید و سنت قطعیه نبویه(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از ابتدا تاکنون. بنابراین پاسخی که به مدّعای ایشان ارائه می شود در حد تنبّه به تدبّر صحیح در قرآن و ضروریات دینی است که خلفاً عن سلف در امت اسلام دست به دست گردیده تا به امروز رسیده است.

از ادّعای سوم آغاز میکنم! چرا که ترتیب منطقی میان این سه ادعا وجود ندارد.

پاسخ مدّعای سوم:

...

متن کامل مقاله را از این جا دانلود کنید:

« شفاعت شافعین »

(244 KB) PDF دانلود نسخه