لطفاً جهت دانلود برنامه های موبایل قرآن و رساله آیت الله صادقی برای جاوا و آندروید و کامپیوتر
که جدیدا ساخته شده به این آدرس مراجعه نمایید.

http://sadeghitehrani.blogfa.com