بسم الله الرحمن الرحیم
فرازی از کتاب أین در مورد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
در تفسیر آیه ی قطع دابر القوم الذین ظلموا و آیات همانند
فرازی از کتاب کوتاه اما عمیق «أین» نوشته دکتر صادقی تهرانی
آیت الله صادقی در مورد کتاب «أین» نوشته اند: ... این چند سطر را در روز جمعه و در خلال دو ساعت نوشتم در حالی که با بیماری دستم توان نوشتن را نداشتم اما صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف را مورد خطاب قرار دادم و عرض کردم: بنده همواره نیت کرده ام که در باب «أین» چیزی بنویسم ولی آن چنان که خودت میبینی توان این کار را ندارم ، لذا به حق محمد صل الله علیه و آله و و آل محمد علیهم السلام از تو می خواهم تا از خدا مسئلت کنی که به دست و اندیشه ام مدد رساند و توان بخشد تا آن چه را که درباره تو نیت کرده ام بنویسم ، دعا بفرما و آن چه را با این دستم نوشتم ، به درگاهت بپذیر! و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین            
قم مقدس ، روز جمعه بیست و هفت ذی القعدة الحرام 1415
جامعة علوم قرآن ، محمد صادقی تهرانی            

...«أین بقیة الله التی لا تخلوا من العترة الهادیة»
کجاست بقیت الله که جهان خالی از عترت راهنما نخواهد بود؟ بقیه ی عصمتی که از هر دو نقش رسولی و رسالتی بهره مند است ؛ زیرا پس از او معصومی نیست : بقیت الله خیرلکم ان کنتم مومنین1... (هود:86)
کلمه ی أین از این به بعد و در 29 مورد باقی مانده از همه ی آن چه در این دعا آمده است ، به صاحب الامر اختصاص می یابد و همه به تمنای ریشه کنی ستم  و استقرار عدالت به کار رفته است؛ و این خود گواه بر این است که پیش از حضرتش و حتی در زمان های همه ی معصومین ، عالت گسترش نیافته و فراگیر نشده است، زیرا در عین تلاش پیگیر و مبارزه ی مشقت بار آنان ، فضا و بستر حاکم اجازه و فرصت تطبیق تمام دین را به آنان نداد ؛ به خصوص در عصر غیبت امامان معصوم علیهم السلام که به خاطر فقدان رهبری معصومانه ی آنان و سستی و کوتاهی و رفتار ناعادلانه ی مستکبران، ستم بر دین و دین مداران گسترش یافته است و در این گسترش ظلم ستمدیدگان نیز نقش دارند، چه این که بدون ذفاع در خور و دوام دار ، پذیرای ستم های آنان شدند.

«أین المعد لقطع دابر الظلمة»
کجاست مهیای بریدن ریشه ی ستمکاران؟ با این که با حکم خدا فَقُطِعَ دابرُ القومِ الذینَ ظلموا...2 (انعام:45) بدون این که ما در تحقق این حکم نقشی داشته باشیم لکن این حکم به دست صاحب الامر علیه السلام و یاران خوشبخت او به وقوع خواهد پیوست و اجرا خواهد گشت.
آری فَقُطِعَ دابرُ القومِ الذینَ ظلموا و الحمد لله ربِّ العالمین3 (انعام:45) ؛ ... و قَطَعنا دابرَ الذینَ کذَّبوا بآیاتنا و ما کانوا مومنین4 (اعراف:72) ؛ ...وَ یُریدُ اللهُ أن یُحِقَّ الحقَّ بِکَلِماتِهِ و یَقطَعَ دابرَ الکافرینَ5 (انفال:7).
اما این حق تاکنون جز در حکم خدا و حقیقت آن ، و جز در میان اهل حق تحقق نیافته و جهان گستر نشده است و  در زمان ولی امر و صاحب عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به گونه ای بی مانند و بی سابقه محقق خواهد شد. و به صورت حتمی، قاطع، فراگیر و جهانی ریشه ی ستمکاران کنده خواهد شد. گرچه امروزه حکومت هایی با عنوان اسلامی مدعی اند که ریشه ی ستم را برچیده اند اما این حکومت ها خود به نام دین در جمع ستمکاران قرار گرفتند. وای از ستمی که به نام عدل صورت می دهند و این روش ستمگرانه ای است که گرگ لباس میش بر اندام کند ولی رفتار گرگ را با میش ها در پیش گیرد و آن زمان ، لحظه ای است که مردم ایمانشان را از دست خواهند داد، زیرا در رفتار مدعیان دینداری ، عملکرد ضد دینی را مشاهده خواهند کرد. پس باید به خدا شِکوه برد تا توفیق رسوایی آنان را در همان آغاز کارشان عنایت کند.
ریشه ی ظلم ، بخشی آشکار و در هیأت کافر است و بخشی ناپیدا و منافق و ستمگر... ؛ دومی خطرناک تر ، ناپیدا تر و عمیق تر است. لذا هر چند ریشه ی نخست در ظاهر امر بریده گردد ولی ریشه ی دوم عمیق تر و فریبنده تر است ، زیرا با دین در برابر دین می ایستد و با عدل به نام عدل به ستیزه بر می خیزد و در این صورت است که رشته ی دین می گسلد و تار و پود یقین نابود می گردد. إنَّ المنافقینَ فی الدَّرکِ الأسفَلِ منَ النارِ6 (نساء:145)
آری، ما شاهد گونه ای «کژی و پیچیدگی» هستیم که عنوان راستی و اصلاح و گشایش را یدک می کشد و از کسی که ریشه ی تمام ستمکاران را خواهد برید ، انتظار داریم که این کژی و انحراف را از بیخ و بن برکند...

------------------------------------------------------------------------------------------
1. اگر مومنید ، باقی مانده (حجت) خدا برای شما بهتر است...
2. پس ریشه ی آن گروهی که ستم کردند بر کنده شد...
3. پس ریشه ی آن گروهی که ستم کردند بر کنده شد و هر ستایشی برای خدا -پروردگار جهانیان- است.
4. و دنباله ی {:اصل و نسل} کسانی را که با آیاتمان (همان ها {:هودیان} و ما را) تکذیب کردند و مومن نبوده اند بر افکندیم.
5. ...حال آن که خدا می خواهد تمامی حق {:سلام} را با کلمات خود ثابت و کافران را ریشه کن کند.
6. منافقان بی گمان در (ژرفای) فروترین بخش از درکات (هفتگانه ی) آتشند ، و هرگز برایشان یاوری نخواهد بود.