بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود کل متون و فایل های صوتی دروس تفسیر موضوعی آیة الله العظمی صادقی تهرانی

تفسیر موضوعی قرآن توسط آیت الله صادقی تهرانی(ره)، جلسه اول

برادران قرآنی زحمت کشیده و در سایت البلاغ تمام قسمت های تفسیر موضوعی قرآن کریم توسط آیت الله العظمی صادقی تهرانی را آپلود نموده اند و متون این دروس نیز کم کم توسط دوستان گرامی در حال آماده سازی است که تا کنون بیشتر قسمت های اول آماده شده اند.
این فایل های خیلی مهم ، پر فایده را از این جا می توانید دانلود و مشاهده نمایید: